تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور در دانشگاه صنعتی اصفهانبر اساس اعلام موافقت اصولی کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان تأسیس شد.

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، رئیس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: کمیته تخصصی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در ابتدای بهمن ماه گذشته و با استناد به ماده 9 آیین‌نامه تأسیس و راه‌اندازی مراکز رشد واحدهای فناور با صدور مجوز اصولی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان موافقت به عمل آورد.

دکتر مهدی علینقیان افزود: متعاقب این مصوبه مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان در این دانشگاه تأسیس و فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.

وی با اشاره به مأموریت این مرکز به منظورکمک به ایجاد شرکت‌های دانش بنیان باتوجه به پتانسیل‌های موجود تصریح کرد: ارایه حمایت های لازم به منظور ایجاد و گسترش شرکت‌های متوسط وکوچک در مقیاس مهندسی وتحقیقاتی،کاهش خطرپذیری شرکت‌های تازه تأسیس، هم‌افزایی بین شرکت‌هاو کمک به بازاریابی محصولات شرکت های فناور از جمله اهداف تأسیس مرکز رشد واحدهای فناور این دانشگاه است.

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی اصفهان حمایت از تجاری سازی یافته های پژوهشی پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکترا را از دیگر اهداف تأسیس این مرکز عنوان کرد.

علینقیان افزود: توسعه فناوری، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی وخارجی وحضور مؤثردر بازارهای جهانی به منظور کمک به ارتقاء سطح فناوری در صنعت استان و توسعه اقتصاد منطقه از دیگر اهداف ایجاد مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه صنعتی اصفهان است.

رئیس مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه آهن، فولاد و صنایع وابسته، سیستم‌های راداری، مخابراتی و صنایع وابسته وصنعت کشاورزی، دامپروری و صنایع غذایی سه حوزه اصلی مرکز رشد واحد های فن آور دانشگاه صنعتی اصفهان است تصریح کرد: با توجه به توانمندی های این دانشگاه، این سه حوزه قریب به هشتاد درصد فعالیت های این مرکز را به خود اختصاص خواهد داد.

علینقیان دیگر حوزه های فعالیت مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه صنعتی اصفهان را عمران و خدمات شهری، نفت، پتروشیمی و صنایع وابسته و نساجی عنوان کرد.

وی به برنامه پنج ساله این مرکز به منظور پذیرش دست کم 123 واحد فناور و هسته رشد اشاره کرد و افزود: محققان دانشگاهی و افراد حقیقی و حقوقی می توانند به منظور ارائه ایده های فناورانه خود ضمن کسب اطلاعات بیشتر از طریق وبگاه این مرکز به آدرس http://roshd.iut.ac.ir با مرکز رشد واحد های فناور دانشگاه صنعتی اصفهان تماس حاصل کنند.