مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهانمرکز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان كه از اين به بعد مركز ناميده مي­ شود، مركزي است كه تحت مديريت متخصصين حرفه ­اي دانشگاهي و ساير متخصصين با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد و توسعه حرفه‌هاي جديد توسط کارآفريناني که در قالب واحدهاي نوپاي فعال در زمينه‌هاي مختلف منتهي به فناوري تشکيل شده‌اند و اهداف اقتصادي مبتني بر دانش و فن دارند، پشتيباني مي‌کند.

شركت دانش بنيان دانشگاهي ( موسسه):

موسسه دانش بنيان دانشگاهي، موسسه­ اي متشكل از افراد حقيقي دانشگاهي و احتمالاً متخصصين غير دانشگاهي است با ماهيت يك موسسه خصوصي كه با ايجاد يك كسب و كار دانش محور به منظور تبديل پايدار دانش به ثروت تشكيل شده و فعاليت اقتصادي آن مبتني و همراه با فعاليت­ هاي تحقيق و توسعه در زمينه­ هاي فناوري­هاي نو و پيشرفته است و به توسعه اقتصاد دانش محور در جامعه كمك مي­كند.

تبصره: حضور حداقل يك نفر از اعضاء هيأت علمي (اعم از فعال و غير فعال) به عنوان سهام­دار در شركت الزامي است.

ايده محوري (طرح)

ايده اصلي موسسه فناوري دانش بنيان است که قابليت تجاري شدن را دارا مي باشد و موسسه به واسطه آن به تکميل برنامه کسب و کار خود پرداخته و در مرکز پذيرش  مي شود . فعاليت اصلي موسسه در دوره رشد مبتني بر ايده محوري مي باشد .

خلاصه برنامه کسب و کار:

مقصود خلاصه‌اي است که توسط واحد فناوري از برنامه کسب‌ و‌ کار (BP) ارائه شده از سوي واحد فناوري به مرکز، تهيه مي‌شود و در واقع بر ايده‌ي محور کسب و کار تاکيد دارد.

 

واحد فناوري:

مقصود واحد  دانش بنيان داراي هويت حقوقي مستقل از مرکز رشد است که با توجه به اساسنامه و يا ساير اسناد قانوني در زمينه تحقيقات کاربردي و توسعه‌اي، طراحي مهندسي، مهندسي معکوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و فعاليت در جهت تجاري‌کردن نتايج تحقيقات فعاليت مي‌نمايد. اين واحد من جمله شامل هسته فناوري دانشگاهي و مرکز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه مي‌شود.

هسته‌هاي فن آفرین

تيم های كاري متشكل  از تعدادي دانش‌آموخته با زمينة كاري مشخص كه در صدد تشكيل يك موسسة حقوقي و ايجاد يك حرفه در زمينة كاري مذكور  مي‌باشند.

زمينة کاری

 گرايش و زمینه تخصصي که متقاضي در نظر دارد در آن فعاليت نماید.

 

همكاران واحدهاي فن آفرین

 محققين و يا کارشناسان با سابقة کاری مرتبط با زمينة فعاليت واحد فن آفرین که با واحد فناور به صورت پاره‌وقت ، تمام‌وقت و یا مشاوره‌اي همکاری دارند.

 

سوابق تحقيقاتي/ کاری در زمینه های فن آفرین

 فعاليت هاي تحقيقات توسعه ای که به صورت گروهي انجام گرفته است.

برنامة دوره رشد

برنامه كاري ((Business Plan كه در زمينه کاری (ايده محوری واحد فن آفرین) اعلام شده ، در قالب اطلاعات درخواست شده در فرم مربوطه ارائه مي شود.

 

برنامة دوره رشد مقدماتی

برنامة كاري اوليه ((Business initiation كه در زمينه کاري اعلام شده ، در قالب اطلاعات درخواست شده در فرم مربوطه  ارائه مي شود.

 

دوره رشد:

دوره استقرار موسسات فناوري ( بصورت دانش بنيان و با هويت حقوقي) در مرکز، به منظور تکميل اهداف تجاري سازي ايده محوري و ايجاد يک کسب و کار کوچک مي­ باشد. این دوره حداکثر 3 ساله است که طی ان واحدهای فن آفرین مستقر در مرکز رشد به معیارهای رشد یافتگی دست یافته و پس از آن از مرکز رشد خارج می شوند. زمان این دوره در شرایط خاص تا 4 سال قابل افزایش است.

دوره پيش رشد:

 مقصود دوره اي كوتاه مدت است که طي آن به فرد و يا گروه‌هاي مستعدي که داراي ايده نوآورانه هستند مشاوره و آموزش لازم جهت ايجاد کسب و کار داده مي‌شود. در صورت موفقيت در اين دوره و در صورت صلاحديد مرکز مي‌توانند وارد مرحله رشد شوند. این دوره  حداکثر 6 ماهه است. زمان این دوره تا 12 ماه قابل افزایش است .

 

شرايط پذيرش

درخواست واحد متقاضي استقرار براساس دارا بودن سه شرط زير ارزيابي خواهد شد.

- داشتن ايده محوري مناسب.

- ترکيب نيروي انساني متخصص متناسب با زمينه فعاليت واحد

- ارائة برنامة كاري متکي بر شناخت بازار (Business Plan)

 

پذيرش واحدها

دوره رشد

واحدهای  متقاضي استقرار در مركز رشد، چنانچه  شرايط پذيرش را داشته باشند، مي‌توانند براي ورود به دورة رشداقدام كنند. در صورت پذيرش درخواست متقاضي، شرط استقرار در مركز رشد و برخورداري از خدمات اين دوره، داشتن ماهيت حقوقي و يا آمادگي براي ثبت شركت/مؤسسه مي‌باشد. ارائة خدمات در قبال پرداخت هزينه و بر اساس تعرفه‌هاي مصوب صورت مي‌گيرد.

تبصره 1 : وجود حداقل یک نفر عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان به عنوان عضو مؤسس در مؤسسه ضروری است.

تبصره 2 : وجود حداقل دو نفر اعضاي تمام وقت، دارای مدرک حداقل كارشناسی (عضو موسس يا همكار)، در موسسه ضروري است .

تبصره 3 : وجود حداقل يك نفر كارشناس خبره و يا محقق با تجربه در زمینه تخصصی/ اقتصادی / تحقیقات توسعه ای مرتبط با فعالیت واحد فن آفرین به عنوان مشاور یا موسس در واحد

 

دوره رشد مقدماتی

واحدهایی كه در شناسايي ايدة محوري ابهاماتي داشته باشند و يا جهت تكميل تيم كاري خود نياز به زمان داشته باشند، مي‌توانند به عنوان هسته‌هاي فن آفرین  براي ورود به دورة رشد مقدماتي اقدام كنند. هسته‌هاي فن آفرین  مستقر در اين دوره، با برخورداري از نيازهاي اولية يك واحد تحقيقات ـ توسعه‌اي، موظف‌ به شناسایی و تثبيت ايدة محوري، تكميل تيم  كاري و نيروي انساني مورد نياز يك موسسة خصوصي و ثبت حقوقي شركت، به منظور انتقال به دوره رشد مي‌باشند.

 

روند رشد واحدهای فن آفرین

دوره رشد دوره‌اي است كه در طي آن يك واحد فن آفرین خصوصي با تعقيب ايدة محوري مناسب و متكي بر فن آفرین، به يك موسسه فعال و موفق اقتصادي تبديل مي‌شود. روند رشد واحدهای فن آفرین  در طي حضور در مركز رشد بر اساس شاخص‌هاي زير مورد بررسي قرار مي‌گيرد :

  • بلوغ علمي

  • بلوغ مالي

  • بلوغ سازماني

 

مزاياي استقرار واحدهای فن آفرین در مرکز رشد

شاخص­ ترين مزيت استقرار واحدها و هسته­ هاي فن­ آفرین در مرکز رشد، قرار گرفتن محققين در يک فضای توسعه فن­ آفرین است که تبادل افکار مستمر با ديگر محققين و مؤسسات فن­ آفرین را موجب مي­ شود. علاوه بر بهره­ گيري از مزاياي تجميع واحدهاي فن­ آفرین و ارتقاي سطح مبادلات علمي- فني، واحدهای فن­ آفرین از خدمات اداري، اطلاع‌رساني، پشتيباني فني و خدمات مشاوره‌اي و آموزشي كه با تعرفه‌هاي مناسب ارائه مي‌گردد، بهره‌مند خواهند شد. همچنين واحدهای فن ­آفرین امكان استفاده از اعتبار خدماتي را دارند، اعتبار خدماتي جهت پرداخت بخشي از هزينه‌هاي اسكان، خريد تجهيزات و استفاده از خدمات پشتيباني مركز رشد در اختيار واحد فن­ آفرین  قرار مي‌گيرد. چنانچه ايدة محوري واحد فن­ آفرین  مورد تصویب شورای مرکز رشد قرار گیرد، امكان استفاده از حمایت مالی جهت اجرای ایده کاری (اعتبار تحقيقاتي) نيز وجود دارد. اين اعتبارات به صورت مرحله‌اي در مدت حضور واحد فن آفرین در مركز رشد به واحد فن­ آفرین پرداخت مي‌گردد.

 

مزایای ویژه دانشگاه برای موسسه های دانش بنیان در مرکز رشد

مد نظر قراردادن امتیازاتی برای اعضائ هیئت علمی دانشگاه در مواردی نظیر تبدیل وضعیت، برآورد پژوهانه، ارتقاء، پایه­ های تشویقی، معرفی نامه به وزارتخانه­ ها به عنوان نماینده دانشگاه و ....

ایجاد شاخصی در ارزیابی پژوهشگر نمونه و برتر دانشگاه

موافقت دانشگاه با حضور اعضای هیئت علمی در برخی از ساعات پیش تعیین شده در وقت اداری در موسسه دانش بنیان