رفتن به محتوای اصلی
x

فراخوان تشکیل باشگاه کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند:

فراخوان تشکیل باشگاه کارآفرینی

  • آشنایی با محیط کسب و کار
  • ضرورت بررسی محیط اقتصادی و ارتقاء آن

 

  • معرفی مفهوم اکوسیستم کارآفرینی
  • چه میزان از زندگی اقتصادی خود رضایت دارید؟
  • چگونه می توانید سبک زندگی اقتصادی خود را ارتقا دهید؟
  • ماموریت باشگاه کارآفرینی و نقش اعضاء

تحت نظارت وف ایرانی