رفتن به محتوای اصلی
x

سومین رویداد باشگاه کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند:

بررسی راه‌های همکاری اعضاء باشگاه با شرکت مدیریت دانش ارجمند

  • شرکت مدیریت دانش ارجمند در زمینه ثبت حقوق مالکیت فکری (ثبت اختراع، علامت تجاری، طراحی صنعتی و ...) فعالیت می نماید.
  • همکاری با این شرکت باعث رشد توانمندی اعضاء باشگاه در زمینه نوآوری، روش‌های محافظت از مالکیت فکری و آشنایی با مخترفان و کارآفرینان زیادی می گردد.

 

تحت نظارت وف ایرانی