مراحل پذیرش

گردش کار پذیرش واحدهای فن آفرین در مرکز رشد دانشگاه صنعتی اصفهان

 • فراخوان عمومی یا دوره‌ای و ارائه اطلاعات به متقاضیان
 • در اختیار قراردادن کاربرگ مقدماتی پذیرش توسط مسئول  پذیرش
 • دریافت کاربرگ مقدماتی تکمیل شده، بررسی کارشناسی توسط مسئول پذیرش
 • در صورت عدم احراز امتیاز اولیه لازم و نداشتن حداقل شرایط آیین­ نامه‌ای و کسب تایید مدیر مرکز رشد، اعلام عدم قبول درخواست پذیرش متقاضی
 • در صورت کسب امتیاز اولیه لازم ارسال فرم­های مرتبط به متقاضی توسط مسئول  پذیرش
 • دریافت فرم­های تکمیل شده، کنترل مدارک توسط مسئول پذیرش
 • طرح ایده، معرفی اعضاء موسس و برنامه کاری به همراه امتیاز کسب شده متقاضی در کمیته پذیرش(متشکل از مدیر مرکز رشد، کارشناس مرتبط و مسئول پذیرش)
 • در صورت تایید کمیته پذیرش، تعیین داور (كارشناس متخصص مرتبط) برای ارزیابی فنی، اقتصادی طرح و اعلام موافقت با برگزاری جلسه مصاحبه حضوری)
 • برگزاری جلسه مصاحبه با حضور اعضاء شورای جذب و پذیرش مرکز رشد، كارشناسان متخصص فنی و اقتصادی و تيم  متقاضی
 • محاسبه امتیاز جلسه مصاحبه توسط مسئول پذیرش
 • جمع­ بندی جلسه مصاحبه و بررسی امتیاز نهایی واحد فن­ آفرین متقاضی در شورای فن­ آفرین مرکز رشد
 • در صورت عدم احراز امتیاز لازم، اعلام مخالفت پذیرش در دوره  رشد و یا پذیرش مشروط و تحت شرایط خاص به واحد فن آفرین  متقاضی
 • در صورت احراز شرایط حضور در دوره رشد، ابلاغ فرجه زمانی جهت تکمیل و تطبیق تصویر برابر با اصل مدارک (واحدهای فن آفرین فاقد هویت حقوقی ، در صورت پذیرش در دوره رشد در مهلت زمانی ملزم به ثبت حقوقی موسسه یا شرکت می‌باشد).
 • پس از تکمیل نهایی مدارک اعلام موافقت قطعی پذیرش واحد فن آفرین متقاضی توسط مدیر مرکز رشد
 • پیگیری متقاضی از دفتر مرکز رشد جهت استقرار
 • اعلام شرایط ویژه استقرار در مرکز رشد، توسط مدیرمرکز رشد
 • تبادل قرارداد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدیر مرکز رشد

 

جلسات مصاحبه متقاضیان، جلسه دفاعیه‌ای است که در آن تیم متقاضی رزومه، ایده محوری و برنامه کاری خود را توضیح می‌دهد و پس از آن از طرف مصاحبه­ کنندگان مورد سؤال واقع می‌شوند.

 

معيارهاي پذيرش در دوره رشد

معيارهاي پذيرش در دوره رشد شامل موارد زير مي باشد :

 • زمينه فعاليت شرکت متناسب با يکي از زمينه‌هاي تخصصي دانشگاه باشد
 • ايده محوري مبتني بر فناوري باشد
 • ميزان نوآوري فعاليت
 • متناسب بودن نيازهاي شرکت با امکانات و منابع مرکز
 • وجود سابقه علمي و تحقيقاتي مرتبط با فعاليت در تيم کاري
 • وجود تجارب کاري مرتبط با فعاليت و تجارب مديريتي و کارآفريني در تيم
 • امکان رشد و گسترش فعاليت مزيت رقابتي محصول / خدمت
 • داشتن استراتژي و اهداف مناسب
 • مرتبط بودن برنامه ها با اهداف و استراتژي ها
 • برنامه اقتصادي متکي بر بازار

تبصره. در پذيرش طرح­ها، اولويت با طرحي است كه زمان لازم براي ارائه آن به صورت يک محصول يا خدمت به بازار کمتر باشد.