رفتن به محتوای اصلی
x

ايجاد فناوري‌هاي جديد نقشي بي‌بديل در توسعه و پيشرفت جوامع دارد و زماني اين نقش از قوه به فعل خواهد رسيد كه طي فرآيندي، فناوري‌هاي ايجاد شده به چرخه اقتصاد و جامعه انتقال پيدا كند. دانشگاه صنعتي اصفهان با وقوف به اهميت اين موضوع، با ايجاد تغييرات ساختاری در معاونت پژوهش و فناوري و ايجاد ساختاري جديد، استمرار حركت‌هاي پراكنده و موردي پژوهشگران و فن‌آفرينان را در مسير تجاري‌سازي دستاوردهاي علمي و فني به صورت سازمان يافته و علمي دنبال مي‌كند. به همين منظور جهت انسجام‌بخشی به موضوع توسعه فناوری و هدفمند نمودن تجاری‌سازی یافته‌های پژوهشی از سال 1393، از طريق تجميع مراكز و طرح‌هاي مرتبط با فناوري و تجاري‌سازي، گروه انتقال فناوری و تجاری‌سازی و دفتر مالکیت فکری، اداره انتقال فناوری راه اندازی شد. این اداره یکی از واحدهای سه گانه زیر مجموعه مدیریت نوآوری و تجاری سازی فناوری دانشگاه است.

اهداف:

 • دیده بانی و حفاظت از دارایی های فکری

 • توسعه فناوری های صنعت ساز

 • افزايش ثروت‌آفزيني از دستاوردهاي پژوهش و فناوري دانشگاه (فروش پتنت، تجاري سازي، شركت‌هاي دانشگاهي)

 •  افزايش ارزش‌آفريني از دستاوردهاي پژوهش و فناوري دانشگاه با تأكيد بر اولويت‌هاي كلان ملي

 •  تشكيل و تقويت طرح هاي فناور و شركت‌هاي دانش‌بنيان مرتبط با دانشگاه

 •  توسعه نياز محور علوم و فناوري‌هاي نوين

 •  افزايش فعاليت‌ها و دستاوردهاي پژوهشي نوآورانه و فناورانه با كيفيت بالا

خدمات:

 • بررسی و ارزیابی ایده‌ها، پژوهش‌ها، طرح‌ها و فناوری‌های ایجاد شده در دانشگاه و انتخاب طرح‌های با قابلیت تجار‌ی‌سازی و سرمایه‌گذاری

 • ثبت حقوق مالكیت فكری و معنوی(IP)

 • تهیه طرح امكان‌سنجی و ارتباط كامل با بازار و مشتریان

 • مشاركت و سرمایه‌گذاری در توسعه طرح‌ها و ایده‌ها

 • مذاكرات تخصصی با سرمایه‌گذاران و جذب همکار برای تجاری‌سازی

 • مذاکره برای واگذاری حق لیسانس فناوری به صورت دائم یا محدود

 • شناسایی نیاز جامعه و صنایع برای توسعه فناوری و مشارکت در توسعه و انتقال فناوری

تحت نظارت وف ایرانی