رفتن به محتوای اصلی
x

 

کانون پتنت ایران، به‌عنوان واحد همکار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و یک نهاد سیاست‌گذار، مأموریت دارد تا با تمرکز بر مؤسسات علمی و پژوهشی و مراکز نوآور به‌عنوان نیروی پیشران نوآوری کشور، ضمن حمایت از دستاوردهای فکری آن‌ها در قالب ثبت اختراع در ادارات ثبت اختراع معتبر جهان، آن‌ها را با اهمیت و ضرورت پتنت (ثبت اختراع) آشنا سازد تا از یک طرف جایگاه کشور را در کسب شاخص‌های نوآوری و مالکیت فکری ارتقا دهد و از طرف دیگر زمینه‌های لازم را برای تشکیل دفاتر انتقال فناوری در راستای درآمدزایی برای دانشگاه‌ها و ورود آن‌ها به دانشگاه‌های نسل سوم فراهم نماید.

بر همین اساس کانون پتنت ایران از طریق همکاری با نهادهای علمی و پژوهشی و مراکز نوآور کشور، در قالب تشکیل دفاتر همکار و با رعایت مفاد این آیین‌نامه پیوست، اقدام به حمایت از این دفاتر می‌نماید.دانشگاه صنعتی اصفهان نیز به عنوان یکی از دفاتر همکار کانون پتنت ایران، تسهیل گر فرایند ارتباط با این کانون است.

آیین‌نامه حمایت از دفاتر همکار کانون پتنت ایران در مراکز نوآور

تحت نظارت وف ایرانی