رفتن به محتوای اصلی
x

مقدمه:

يكي از اصلي ترين منابع توسعه نوآوري و فناوري در هر كشور،‍‍ مراكز دانشگاهي و پژوهشي هستند.كه فعاليت آن ها، بر سه ركن اساسي آموزش، پژوهش و توسعه فناوري استوار است.توجه به تجاري سازي دستاوردهاي علمي، ثروت آفريني و ارزش آفريني ملي،از اركان اصلي شكل گيري دانشگاه نسل سوم است و تامين منابع لازم در يك ساز و كار مناسب ، نقش به سزايي در شكل گيري اين جريان در سطح ملي دارد. تامين منابع براي پژوهشي كه برونداد آن رشد علمي ،تدوين و نشر آثار علمي است يك اصل پذيرفته شده در مراكز دانشگاهي و پژوهشي محسوب مي شود و عليرغم محدوديت و ناكافي بودن منابع، مورد اهتمام مراكز علمي و تحقيقاتي كشور است. به همين دليل لازم است فعاليت هاي حوزه توسعه و تجاري سازي فناوري ،مانند حوزه پژوهش، در مراكز توسعه يافته از نظر مالي و سيستمي، مورد توجه و پشتيباني خاص قرار گيرد.

اهداف كلان:

  1. ارتقاء و گسترش فعاليت موسسات، د رعرصه توسعه و تجار يسازي فناوري
  2. ارتقاءموسسات به موسسات نسل سوم؛ و تقويت توان پاسخگويي عملي آن ها به نيازهاي جامعه
  3. توسعه همكاري متقابل پارك علم و فناوري با موسسات
  4. جهت دادن به جريان توسعه فناوري بر اساس نيازهاي تحقيقاتي شركتهاي دانش بنيان و اولويت هاي توسعه فناوري كشور، به منظور توانمند سازي اين شركت ها در برآورد كردن نيازهاي تحقيق و توسعه خود.

اجزاء برنامه:

براي اجراي اين برنامه، سه زير برنامه اصلي طراحي شده است كه فناوران و موسسات متقاضي مي توانند از آن‌ها‎ استفاده كنند.

     1-گرنت جوانه: اين گرنت به رساله‌ها  و پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي تعلق مي‌گيرد.هدف از اين گرنت، ايجاد بستر لازم براي اثبات ايده هاي تحقيقاتي در قالب ارائه نمونه، پايلوت و يا انجام آزمايشات تجربي است.

     2- گرنت شكوفايي: اين گرنت به منظوردستيابي به نمونه محصول/خدمت و با هدف حمايت مالي از فعاليتهاي تحقيقاتي، توسعه محور و قابل تجاري سازي در حال انجام در هسته ها،گروه‌ها، آزمايشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي در اختيار فناورات موسسات قرار داده مي‌شود.

     3-گرنت رشد: حمايت مالي از ايده‌هاي كاري واحد هاي فناور مستقر در مراكز رشد، به عنوان يكي از ساز و كارهاي مهم تجاري سازي،دستاوردهاي علمي و ايجاد كسب و كارهاي زايشي نوآور و دانش بنيان در اين زير برنامه انجام ميشود.

 

تحت نظارت وف ایرانی