رفتن به محتوای اصلی
x

دومین رویداد باشگاه کارآفرینی

مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می کند:

تکمیل فرایند تشکیل باشگاه کارآفرینی و جذب سه عضو جدید

  • سخنی کوتاه با اطرافیان اعضاء باشگاه
  • سخنرانی مشاور توسعه فردی
  • ارائه الگوهای مشارکت و همکاری با شرکت ها
  • معرفی یک شرکت برای همکاری با اعضا
  • معرفی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

 

تحت نظارت وف ایرانی